Privacy Policy

Wij zijn ThuiszorgTextiel. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke
gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan,
beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website URL (de “Website”) en de
diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

JONGER DAN 16 JAAR
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en
Diensten te gebruiken.

PERSOONSGEGEVENS
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip
“persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is
in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

JOUW TOESTEMMING
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een
account aanmaakt op onze Website , gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij
mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben
we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens
niet te delen, dan kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren
Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:
Je naam
Je adresgegevens
Je woonplaats
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je IP-adres
We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:
De naam van de browser die je gebruikt
Het besturingssysteem dat je gebruikt
De service provider waarmee jij internettoegang hebt

PRIVACY POLICY THUISZORGTEXTIEL
Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoorden en de gebruikersnaam. Zo hoef je deze gegevens
niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook – voor het gebruiksgemak van je eigen account – de gegevens van
eerdere bestellingen.

Social media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens
zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en
andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je
social media-account.
Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je bent ingelogd. Als je
op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde
informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze
gegevensuitwisseling.

Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van jou: geen gegevens, alleen de
gebruikelijke like & share optie. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten
wij zo de respons op onze reclameacties.

Bestellingen
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens
registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens
gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan Mollie, PostNL, GLS noodzakelijke persoonlijke gegevens.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee
samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Op basis van jouw gegevens kunnen wij bepaalde besluiten automatisch nemen, bijvoorbeeld het versturen van een
gepersonaliseerde nieuwsbrief. Dit doen wij op basis van marketing automation van Drip of MailChimp. Een
dergelijk besluit kan voor jou als gevolg hebben dat je geautomatiseerde content per mail ontvangt. Het is belangrijk
dat wij zulke besluiten kunnen nemen, omdat we jou dan de beste ervaring kunnen bieden.

BEVEILIGING
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of
verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw
gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
Geheimhoudingsverklaringen van werknemers en back-ups van de gegevens

BEWAARTERMIJN
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder
omschreven.

MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een
verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens
die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming
met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven
aan Mollie, PostNL, MailChimp, Google. Zij zullen
zorg dragen voor de opslag van de gegevens, beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze
dienstverlening. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.

DOORGIFTE
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen
jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.
Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven
dan die hierboven genoemd zijn.

LINKS
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de
privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende
website te lezen.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De
browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site
het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor
dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
je veilig winkelt bij ThuiszorgTextiel
je reviews kunt lezen en schrijven
de website snel is
we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
we verbeteringen kunnen testen
we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer
opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder
goed.

WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een
notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun email adres
bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als
gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

JOUW RECHTEN
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling
of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op
een zwarte lijst;
Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan
een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens
onrechtmatig verwerken;
Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je
de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.